Die pos is vir n voltydse Jeugwerker vir n aanvanklike tydperk van 2 jaar in NG Impala Park Boksburg.

Die moontlikheid bestaan om hierdie pos te verleng vir n verdere tydperk na verstryking van die aanvangstermyn. As nuwe pos bied dit vele geleentheid vir persoonlike groei en ontwikkeling
Die geskikste kanidaat moet n lewende verhouding met die Here h en die gebeerte om Hom te dien. Hiermee saam moet die geskikte kanidaat n belydende lidmaat van die NG Kerk wees en passie vir jongmense en die jeug h asook om die evangelie met hulle te deel. Gewenste karaktereinskappe sluit in kreatiwiteit, integriteit en positiewe gesindheid wat uitgeleef word met entoesiasme en inisiatief

Die geskikte kanidaat ondersteun die Onderrig Diensraad en die leraar met die uitvoering van die volgende pligte en take:

  • Die daarstel van groter betrokkenheid van die jeug by uitreike van die gemeenste.
  • Die daarstel van groter gemeente betrokkenheid by die #Imagine beweging.
  • Die daarstel van en die betrokkeneheid by jong volwassene omgeegroep wat saam met die bestaande omgeegropebediening funksioneer.
  • Die ontginning van bronne en die bou van netwerke met die skole in die omtrek.
  • Hulp en ondersteuning aan die leraar met kinderdienste, finalejaar kategese, gesinsbediening, nagaan en selektering van kategese materiaal en misionale aksies in die gemeenskap.
  • Ander take en pligte soos bepaal deur die Onderrig Diensraad.

Alle aansoeke moet vergesel word van n volledige CV met drie referente se kontakbesonderhede
CV’s moet vergesel word van n beskrywing van jou siening oor die rol van n jeugwerker en m kort beskrywing van jou sterpunte en groei-areas:

Rig Cv’s aan [Email Address Removed] of [Email Address Removed]

Desired Skills:

  • Mense verhouding

Desired Qualification Level:

  • Grade 12 / Matric

Learn more/Apply for this position